Welkom op de site van Landbouwcommunicatie BV

Missie Landbouwcommunicatie BV

De vennootschap levert goederen en diensten ten behoeve van de precisiebemesting met circulaire plantenvoeding. Daarmee draagt zij bij aan de kringlooplandbouw,  dat is een wijze van agrarische productie die gebruik maakt van circulaire of hernieuwbare grond- en hulpstoffen en die par saldo geen negatieve externe effecten oproept.

Historie

De onderneming is opgericht per 1 oktober 1989 als eenmanszaak en per  27 mei 2003 omgezet in een besloten vennootschap. Was de hoofdactiviteit bij de oprichting het controleren en afstellen van kunstmeststrooiers, heden ten dage ligt het zwaartepunt van de activiteiten bij productie en verkoop van slangenpompen ten behoeve van de precisiebemesting met vloeibare plantenvoeding. Dit type pomp maakt, al dan niet computergestuurd, op een eenvoudige wijze juiste plaatsing van plantenvoeding in de wortelzone mogelijk en dat op het juiste moment, in de juiste vorm en in de juiste afgepaste dosering.

Organisatie van onafhankelijk voorlichting

Sinds 2010, toen Landbouwcommunicatie BV in deelnam in het Programma Precisielandbouw als  initiatiefnemer, heeft de onderneming zich ingespannen voor de bevordering van onafhankelijke voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek aangaande plantenvoeding conform de eisen en mogelijkheden van de 21e eeuw, dus circulair, met precisie en zonder negatieve externe effecten. Met de stichting van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisiebemesting- NCOK– in oktober 2019 is voor die onafhankelijke voorlichting een structurele voorziening gecreëerd in samenwerking met Duport BV en van der Stelt BV.

Rol in transitie naar circulaire landbouw

Landbouwcommunicatie BV heeft daarvoor het initiatief genomen op grond van de visie, dat het bedrijfsleven een hoofdrol dient te spelen bij de transitie naar een circulaire landbouw, niet alleen door productie van goederen en diensten, maar ook door de organisatie van onafhankelijke voorlichting. De stichting NCOK werkt samen met vele partijen, waaronder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, diverse POP3- demonstratieprojecten zoals www.precisiebemestingzuidholland.nl  en www.brabantbemestbeter.nl .Uiteraard onderhoudt NCOK ook nauwe banden met het onderwijs, bijvoorbeeld via www.circularfarmingplatform.nl.